วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน

วันพฤหัสบดี ที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
     2.เข้าสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7   ทบทวนเกี่ยวกับห.ร.ม. เเละเริ่มสอนเกี่ยวกับการนำ ห.ร.ม.ไปประยุกต์ใช้ 
ผลการปฏิบัติงาน
      - นักเรียนตั้งใจฟังและตั้งใจเรียนอยู่ในระดับปานกลาง
ปัญหาและการแก้ไข
      -

บันทึกการปฏิบัติงาน

วันพุธ ที่ 30 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555
กิจกรรม
       1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
       2.เข้าสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6   ทบทวนเกี่ยวกับห.ร.ม.และเริ่มสอนเกี่ยวกับการนำ ห.ร.ม.ไปประยุกต์ใช้
       3.เข้าสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 สอนเกี่ยวกับการนำ ห.ร.ม.ไปประยุกต์ใช้(ต่อ)
ผลการปฏิบัติงาน
      - นักเรียนตั้งใจเรียนอยู่ในระดับดี พูดคุยกันในห้องน้อยลง มีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนมากขึ้น
ปัญหาและการแก้ไข
      - นักเรียนบางคนไม่ส่งการบ้านของคาบที่เเล้ว เเก้ไขโดยวิธีการเรียกชื่อ และเตือนเขาว่าเขายังไม่ได้ส่ง

วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน

วันอังคาร ที่ 29 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
     2.เข้าสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3  โดยทบทวนเกี่ยวกับห.ร.ม.และการหา ห.ร.ม. เเล้วเริ่มสอนเกี่ยวกับการนำ ห.ร.ม.ไปประยุกต์ใช้
     4.เข้าสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 โดยทบทวนเกี่ยวกับการแยกตัวประกอบ เเละเริ่มสอนเกี่ยวกับห.ร.ม.
     5.เข้าสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7  โดยทบทวนเกี่ยวกับการแยกตัวประกอบ เเละเริ่มสอนเกี่ยวกับห.ร.ม.
 ผลการปฏิบัติงาน     
      - นักเรียนตั้งใจเรียนดี และมีส่วนร่วมในการทำกิิจกรรมดี
ปัญหาและการแก้ไข
      -นักเรียนบางคนไม่ส่งการบ้านของคาบที่เเล้ว เเก้ไขโดยวิธีการเรียกชื่อ และเตือนเขาว่าเขายังไม่ได้ส่ง

วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน

วันจันทร์ ที่ 28 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
     2.เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 โดยการทบทวนเกี่ยวกับการแยกตัวประกอบ เเละเริ่มสอนเรื่อง ห.ร.ม.
ผลการปฏิบัติงาน
      - นักเรียนตั้งใจเรียนและมีส่วนร่วมในการทำกิิจกรรมดี
ปัญหาและการแก้ไข
      -นักเรียนบางคนไม่ส่งการบ้านของคาบที่เเล้ว เเก้ไขโดยวิธีการเรียกชื่อ และเตือนเขาว่าเขายังไม่ได้ส่ง

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน


วันศุกร์ ที่ 25 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
     2.เข้าสอนในเวลา 08.20-09.10 น. ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6  โดยวิธีการทบทวนเกี่ยวกับจำนวนเฉพาะ เเละเริ่มสอนเกี่ยวกับการแยกตัวประกอบ
     3.เข้าสอนในเวลา 10.00-10.50 น. ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7  โดยวิธีการทบทวนเกี่ยวกับจำนวนเฉพาะ เเละเริ่มสอนเกี่ยวกับการแยกตัวประกอบ
ผลการปฏิบัติงาน
      - นักเรียนตั้งใจฟังอยู่ในระดับดี
ปัญหาและการแก้ไข
      -

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน

วันพฤหัสบดี ที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
     2.เข้าสอนในเวลา 14.10-15.00 น. ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7  ทบทวนเกี่ยวกับตัวประกอบ เเล้วสอนเกี่ยวกับจำนวนเฉพาะและตัวประกอบเฉพาะ   
ผลการปฏิบัติงาน
      - นักเรียนตั้งใจเรียนอยู่ในระดับปานกลาง
ปัญหาและการแก้ไข
      -มีนักเรียนบางคนไม่ตั้งใจเรียน เพราะเป็นเวลาใกล้จะกลับบ้านทำให้นักเรียนไม่ตั้งใจเรียนเท่าที่ควร เเต่ก็ได้มีการเเก้ไขโดยการต่อรองว่าถ้าตั้งใจเรียน ก็จะปล่อยก่อนเวลา ( 5นาที )

บันทึกการปฏิบัติงาน

วันพุธ ที่ 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
     2.เข้าสอนในเวลา 10.00-10.50 น. ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 ทบทวนเกี่ยวกับตัวประกอบ เเล้วสอนเกี่ยวกับจำนวนเฉพาะและตัวประกอบเฉพาะ
     3.เข้าสอนในเวลา 13.20-14.10 น. ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 ทบทวนเกี่ยวกับจำนวนเฉพาะและตัวประกอบเฉพาะ เเละเริ่มสอนเกี่ยวกับการแยกตัวประกอบ
ผลการปฏิบัติงาน
      - นักเรียนตั้งใจฟังในระดับดี แต่่มีบางคนบางกลุ่มคุยกัน
ปัญหาและการแก้ไข
      - มีนักเรียนบางคนบางกลุ่มคุยกัน  เเก้ไขโดยวิธีการตักเตือนเเละถามคำถาม
วันอังคาร ที่ 22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
     2.พบครูพี่เลี้ยงก่อนเข้าสอน
     3.เข้าสอนในเวลา 08.20-09.10 น. ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3  ทบทวนเกี่ยวกับตัวประกอบ เเล้วสอนเกี่ยวกับจำนวนเฉพาะและตัวประกอบเฉพาะ
     4.เข้าสอนในเวลา 09.10-10.00 น. ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 บอกข้อตกลงในการเรียนการสอน โดยไม่ได้กำหนดสีของสมุดเหมือนเช่นห้อง 1/3 และได้ทำความรู้จักกับนักเรียนด้วย เริ่มสอนเกี่ยวกับตัวประกอบ พร้อมกับเเจกหนังสือให้นักเรียนทุกคน
     5.เข้าสอนในเวลา 15.00-15.50 น. ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 บอกข้อตกลงในการเรียนการสอน โดยได้กำหนดสี่ของสมุดเหมือนกับห้องม.1/3  เเละทำความรู้จักกับนักเรียนด้วย และเริ่มสอนเกี่ยวกับตัวประกอบพร้อมกับเเจกหนังสือให้นักเรียนทุกคน
ผลการปฏิบัติงาน
      - นักเรียนตั้งใจฟัง และมีส่วนร่วมในการทำกิิจกรรมดี
ปัญหาและการแก้ไข
      - เมื่อบางห้องมีข้อตกลงในเรื่องของสีของสมุด จึงทำให้นักเรียนวุ่นวายกันในคาบ เเต่ได้เเก้ไขโดยวิธีการให้นักเรียนจดบันทึกลงในสมุดเล่มอื่นไปก่อน

วันจันทร์ ที่ 21 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
     2.พูดคุยกับครูพี่เลี้ยงก่อนเข้าสอน
     3.เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 พร้อมกับครูพี่เลี้ยง โดยครูพี่เลี้ยงเป็นผู้ดำเนินการสอนก่อน  โดยห้องนี้จะมีข้อตกลงกันเรื่องสีของสมุดวิชาคณิตศาสตร์  และวันนี้ได้ทำความรู้จักกับนักเรียน และเริ่มสอนเกี่ยวกับตัวประกอบ แล้วกับเเจกหนังสือให้กับนักเรียนทุกคน
ผลการปฏิบัติงาน
      - นักเรียนตั้งใจฟัง และมีส่วนร่วมในการทำกิิจกรรมดี
ปัญหาและการแก้ไข
      - เมื่อเรามีข้อตกลงกันเรื่องสีของสมุด ทำให้นักเรียนต้องจัดหาสมุดตามที่ครูกำหนด จึงทำให้นักเรียนวุ่นวายในคาบนี้  แต่ได้เเก้ไขโดยการให้นักเรียนจดบันทึกลงสมุดเล่มอื่นไปก่อน
วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ฟังเเล้วมีข้อคิด


ตารางสอนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน

ตารางสอนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
ของนางสาวมัณฑนา เต็มทับ รหัส 5111103001


วัน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
08.20-09.10
09.10-10.00
10.00-10.50
10.50-11.40
11.40-12.30
12.30-13.20
13.20-14.10
14.10-15.00
15.00-15.50
15.50-16.40
จันทร์

21101
ม.1/3
524
อังคาร
21101
ม.1/3
515
21101
ม.1/6
516


21101
ม.1/7
515

พุธ


21101
ม.1/6
51621101
ม.1/3
515พฤหัสบดี21101
ม.1/7
515


ศุกร์
21101
ม.1/6
516

21101
ม.1/7
515