วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2556

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันที่ 31 มกราคม 2556


กิจกรรม

1. กิจกรรมหน้าเสาธง

2. เข้าสอนนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 เรื่อง การนำค่าประมาณไปใช้

ผลการปฏิบัติงาน       

   นักเรียนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่างๆได้เป็นอย่างดี

ปัญหาและการแก้ไข  

  ปัญหา      

    นักเรียนทำการบ้านไม่ถูก

  วิธีแก้ไข      

   สอนให้นักเรียนใหม่

วันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2556

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันที่ 30 มกราคม 2556


กิจกรรม

1. กิจกรรมหน้าเสาธง

2. ไม่มีคาบสอนในทุกวันพุธ

ผลการปฏิบัติงาน       

   -

ปัญหาและการแก้ไข  

  ปัญหา      

    -

  วิธีแก้ไข      

   -

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันที่ 29 มกราคม 2556

กิจกรรม

1. กิจกรรมหน้าเสาธง

2. เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 เรื่อง  คู่อันดับ

3. เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 1/3 เรื่อง การนำการประมาณค่าไปใช้

4. เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 1/6 เรื่อง  การประมาณค่าโดยการปัดเศษ

ผลการปฏิบัติงาน       

   ผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ดี ผู้เรียนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่างๆได้เป็นอย่างดี

ปัญหาและการแก้ไข  

  ปัญหา      

    นักเรียนบางคนไม่ทำการบ้าน

  วิธีแก้ไข      

    แก้ไขโดยวิธีการทำโทษ

วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2556

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันที่ 28 มกราคม 2556

กิจกรรม

1. กิจกรรมหน้าเสาธง2. เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 เรื่อง การประมาณค่าโดยการปัดเศษ3.เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 1/7 เรื่อง การนำการประมาณค่าไปใช้

ผลการปฏิบัติงาน       

   ผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ดี ผู้เรียนให้ความสนใจในการเรียนดี มีบางคนที่พูดคุยกัน

ปัญหาและการแก้ไข  

  ปัญหา      

    นักเรียนบางคนไม่จดบันทึก  

  วิธีแก้ไข      

    แก้ไขโดยวิธีการบอกว่าหาท้ายคาบนักเรียนคนใดไม่จดบันทึก จะเช็คโดดเรียน

วันเสาร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2556

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันที่ 23-25 มกราคม 2556


กิจกรรม
1. ไปค่ายลูกเสือเนตรนารีชั้นมัธยมศึกษาปีที 3 ณ ค่ายวิภาวดีรังสิต จ.สุราษฎร์ธานี

ผลการปฏิบัติงาน       

  ผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ดี ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้สอน พูดคุยน้อยลง

ปัญหาและการแก้ไข  

  ปัญหา     

     -  

  วิธีแก้ไข      

    -

วันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2556

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันที่ 22 มกราคม 2556


กิจกรรม
1. กิจกรรมหน้าเสาธง
2. เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 เรื่อง การประมาณค่าโดยการปัดเศษ
3.เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 1/3 เรื่องการประมาณค่า (ต่อ)
4.เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 เรื่อง การประมาณค่า
ผลการปฏิบัติงาน   
    ผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ดี ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้สอน พูดคุยน้อยลง
ปัญหาและการแก้ไข
  ปัญหา  
    นักเรียนไม่ทำการบ้าน
  วิธีแก้ไข  
    แก้ไขโดยวิธีการทำโทศเเละตักเตือน

วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2556

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันที่ 21 มกราคม 2556


กิจกรรม
1. กิจกรรมหน้าเสาธง
2. เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 เรื่อง ค่าประมาณ
3.เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 1/7 เรื่อง ค่าประมาณ
ผลการปฏิบัติงาน   
    ผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ดี ผู้เรียนให้ความสนใจมากขึ้นกว่าเดิม
ปัญหาและการแก้ไข
  ปัญหา  
    บางส่วนเดินวุ่นวาย
  วิธีแก้ไข  
    แก้ไขโดยวิธีการเงียบเเละจ้องนักเรียนคนนั้น เพื่อเป็นการส่งสัญญาณว่ามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในคาบนี้เเล้ว

วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2556

สัปดาห์ที่ 11-12 ระหว่างวันที่ 7-18 มกราคม 2556

สิ่งที่ได้เรียนรู้
  ในระยะเวลาสองสัปดาห์ โรงเรียนได้ปิดภาคเรียนในสัปดาห์ที่ 11 เพื่อให้นักเรียนได้ไปทัศนศึกษานอกสถานที่  ส่วนในสัปดาห์ที่ 12 มีการสอนปกติ  ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนเพิ่มขึ้น
ปัญหา/อุปสรรคเเละเเนวทางเเก้ไข
ปัญหา
  ปัญหาที่เกิดขึ้นใน 2 สัปดาห์นี้ เนื่องจากโรงเรียนมีการปิดในช่วงนี้มาก จึงทำให้สอนไม่ทัน จึงต้องสอนเเบบรวบรัดให้นักเรียน จนบางครั้งอาจทำให้นกัเรียน

แนวทางเเก้ไข
  แก้ไขโดยวิธีการสอนเเบบรวบรัดให้นักเรียน จนบางครั้งอาจทำให้นกัเรียนบางคนไปไม่ทัน หรือเรียนรู้ช้ากว่าคนอื่นๆ

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันที่ 18 มกราคม 2556


กิจกรรม
1. กิจกรรมหน้าเสาธง
2. เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 โดยให้นักเรียนสอบเเก้ตัวกลางภาค
3.เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 1/3 โดยให้นักเรียนสอบเเก้ตัวกลางภาค
4.เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 โดยให้นักเรียนสอบเเก้ตัวกลางภาค

ผลการปฏิบัติงาน   
    ผลการปฏิบัติงาน ผู้เรียนตั้งใจทำข้อสอบของตนเป็นอย่างดี มีบ้างบางส่วนส่งเสียงดัง เเต่เมื่อตักเตือนก็ดีขึ้น
ปัญหาและการแก้ไข
  ปัญหา  
    เสียงดังในขณะทำข้อสบ
  วิธีแก้ไข  
    ว่ากล่าวตักเตือน

วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2556

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันที่ 17 มกราคม 2556


กิจกรรม
1. กิจกรรมหน้าเสาธง
2. เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนเเละทศนิยม (ต่อ)
ผลการปฏิบัติงาน   
    ผลการปฏิบัติงาน อยู่ในเกณฑ์ดี ผู้เรียนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่างๆได้เป็นอย่างดี
ปัญหาและการแก้ไข
  ปัญหา  
    -
  วิธีแก้ไข  
    -

วันอังคารที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันที่ 15 มกราคม 2556


กิจกรรม
1. กิจกรรมหน้าเสาธง
2. เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2  เเทนโดยให้นักเรียนทำเเบบฝึกหัด
3.เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 1/7 เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนเเละทศนิยม
4.เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนเเละทศนิยม (ต่อ)
5.เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 1/6 เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนเเละทศนิยม
ผลการปฏิบัติงาน   
    ผลการปฏิบัติงาน นักเรียนทุกคนให้ความสนใจในการเรียนดีขึ้นมาก  มีความรับผิดชอบมากขึ้น พูดคุยกันน้อยลง
ปัญหาและการแก้ไข
  ปัญหา  
    ตอนเเรกๆนักเรียนวุ่นวายมาก เเละบางคนไม่ทำการบ้าน
  วิธีแก้ไข  
    ทำโทษ

วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2556

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันที่ 14 มกราคม 2556


กิจกรรม
1. กิจกรรมหน้าเสาธง
2. เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3  เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนและทศนิยม
3.เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 1/7 เรื่อง การหารเศษส่วน
4.เข้าสอนลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที 3

ผลการปฏิบัติงาน
   ผลการปฏิบัติงาน นักเรียนทุกคนสนใจในการเรียนมากขึ้น มีความรับผิดชอบมากขึ้น

ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหา
  การหารเศษส่วนนักเรียนเข้าใจเเต่ยังสับสนเกี่ยวกับเครื่องหมายของคำตอบที่ได้
 วิธีแก้ไข
  ทบทวนให้นักเรียนในคาบถัดไป

วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2556

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันที่ 7-11 มกราคม 2556


กิจกรรม
1. เป็นสัปดาห์ของการไปทัศนศึกษาของนักเรียนในโรงเรียน โดยจะเเยกความรับผิดชอบออกเป็นหมวดๆ ซึ่งหมวดคณิตศาสตร์ได้รับผิดชอบ 2 วัน คือวันที่ 9 เเละ 10 มกราคม 2556  โดยวันที 9 ได้นัดให้นักเรียนมาทำความสะอาดโรงเรียน ส่วนวันที่ 10 จะพานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่
ผลการปฏิบัติงาน
   ทั้งสองวัน งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ทุกคนให้ความร่วมมือในการทำงานต่างๆได้เป็นอย่างดี

ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหา
  -
 วิธีแก้ไข
   -

วันศุกร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2556

สัปดาห์ที่ 9-10 ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2555- 4 มกราคม 2556


สิ่งที่ได้เรียนรู้
  ในระยะเวลาสองสัปดาห์ ได้เรียนรู้ระบบการจัดกิจกรรม อย่างเช่น เป็นวิทยากรให้ความร่วมเเก่หัวหน้าหมู่ลูกเสือ  เนตรนารี ในเรื่องระเบียบเเถวเเละเป็นกรรมการตรวจนับข้อสอบ

ปัญหา/อุปสรรคเเละเเนวทางเเก้ไข
ปัญหา
  ปัญหาที่เกิดขึ้นใน 2 สัปดาห์นี้ ได้มีการปิดการสอนบ่อยมาก จึงทำให้การเรียนการสอนของนักเรียนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย คือช้ากว่าปกติ

แนวทางเเก้ไข
  แก้ไขโดยวิธีการสอนเเบบรวบรัดเนื้อหาจนบางครั้งทำให้ผู้เรียนไม่เข้าใจ

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันที่ 4 มกราคม 2556


กิจกรรม
1. กิจกรรมหน้าเสาธง
2. มีการสอบกลางภาคของภาคเรียนที่สองได้มีหน้าที่ในการตรวจนับข้อสอบ

ผลการปฏิบัติงาน
   ผลการปฏิบัติงาน งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ทุกคนให้ความร่วมมือในการทำงานได้เป็นอย่างดี

ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหา
  -
 วิธีแก้ไข
  -

วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2556

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันที่ 3 มกราคม 2556


กิจกรรม
1. กิจกรรมหน้าเสาธง
2. มีการสอบกลางภาคของภาคเรียนที่สองได้มีหน้าที่ในการตรวจนับข้อสอบ

ผลการปฏิบัติงาน
   ผลการปฏิบัติงาน งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหา
  -
 วิธีแก้ไข
  -

วันพุธที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2556

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันที่ 2 มกราคม 2556


กิจกรรม
1. ไม่ได้ไปโรงเรีนเนื่องจากเป็นลมเเละไม่สามารถไปโรงเรียน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ได้

ผลการปฏิบัติงาน
   -

ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหา
  -
 วิธีแก้ไข
  -