วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556


กิจกรรม
1. กิจกรรมหน้าเสาธง
2. ไม่มีการเรียนการสอนประเมินโรงเรียนในฝันจริง

ผลการปฏิบัติงาน       

   -

ปัญหาและการแก้ไข  

  ปัญหา      

   -

  วิธีแก้ไข      

   -

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556


กิจกรรม

1. กิจกรรมหน้าเสาธง
2. ไม่มีการเรียนการสอนซ้อมใหญ่เเละเตรียมงานสำหรับการประเมินโรงเรียนในฝัน

ผลการปฏิบัติงาน       

   -

ปัญหาและการแก้ไข  

  ปัญหา      

    -

  วิธีแก้ไข      

   -

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556


กิจกรรม
1. กิจกรรมหน้าเสาธง
2. ไม่มีการเรียนการสอนซ้อมใหญ๋การประเมินโรงเรียนในฝันครั้งที่ 3

ผลการปฏิบัติงาน       

   -

ปัญหาและการแก้ไข  

  ปัญหา      

    -

  วิธีแก้ไข      

   -

วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556


กิจกรรม
1. กิจกรรมหน้าเสาธง
2. ไม่มีการเรียนการสอนเเต่มีการซ้อมโรงเรียนในฝันก่อนการซ้อมประเมินโรงเรียนในฝันครั้งที่ 3

ผลการปฏิบัติงาน       

   ทุกคนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่างๆได้เป็นอย่างดี

ปัญหาและการแก้ไข  

  ปัญหา      

    -

  วิธีแก้ไข      

   -

วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556


กิจกรรม
1. กิจกรรมหน้าเสาธง
2. เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 เรื่อง กราฟเเละการนำไปใช้
3. เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 เรื่อง กราฟเเละการนำไปใช้

ผลการปฏิบัติงาน       

   ผู้เรียนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่างๆได้เป็นอย่างดี ผู้เรียนตั้งใจเรียนพูดคุยกันน้อยลง

ปัญหาและการแก้ไข  

  ปัญหา      

    นักเรียนข้าเรียนสาย

  วิธีแก้ไข      

   เเก้ไขโดยวิธีการจดบันทึกบนกระดานให้นักเรียนไว้ก่อนเมื่อนักเรียนมาก็สอนพร้อมกับอธิบาย

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

สัปดาห์ที่ 15-16 ระหว่างวันที่ 4-15 กุมภาพันธ์ 2556


สิ่งที่ได้เรียนรู้
  ในระยะเวลาสองสัปดาห์ ในการทำหรือซ้อมประเมินโรงเรียนในฝันต้องมีการเตรียมงานไว้เป็นเวลาหลายเดือน มิฉะนั้นจะหนัก เเละเยอะในช่วงเดือนที่ใกล้จะประเมิน
ปัญหา/อุปสรรคเเละเเนวทางเเก้ไข
ปัญหา
  ปัญหาที่เกิดขึ้นใน 2 สัปดาห์นี้ เวลาไม่เพียงพอในการทำกิจกรรมการเรียนการสอน

แนวทางเเก้ไข
  แก้ไขโดยวิธีการสอนเเบบรวบรัดให้นักเรียน จนบางครั้งอาจทำให้นกัเรียนบางคนไปไม่ทัน หรือเรียนรู้ช้ากว่าคนอื่นๆ

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556


กิจกรรม
1. กิจกรรมหน้าเสาธง
2. ไม่มีการเรียนการสอนในวันนี้ เนื่องจากทำกิจกรรมซ้อมใหญ่โรงเรียนในฝันครั้งที่ 2

ผลการปฏิบัติงาน       

   ผู้เรียนเเละบุคคลากรให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมได้เป็นอย่างดีเเละน่าพอใจ

ปัญหาและการแก้ไข  

  ปัญหา      

    -

  วิธีแก้ไข      

   -