วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556


กิจกรรม
1. กิจกรรมหน้าเสาธง
2. ไม่มีการเรียนการสอนประเมินโรงเรียนในฝันจริง

ผลการปฏิบัติงาน       

   -

ปัญหาและการแก้ไข  

  ปัญหา      

   -

  วิธีแก้ไข      

   -

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556


กิจกรรม

1. กิจกรรมหน้าเสาธง
2. ไม่มีการเรียนการสอนซ้อมใหญ่เเละเตรียมงานสำหรับการประเมินโรงเรียนในฝัน

ผลการปฏิบัติงาน       

   -

ปัญหาและการแก้ไข  

  ปัญหา      

    -

  วิธีแก้ไข      

   -

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556


กิจกรรม
1. กิจกรรมหน้าเสาธง
2. ไม่มีการเรียนการสอนซ้อมใหญ๋การประเมินโรงเรียนในฝันครั้งที่ 3

ผลการปฏิบัติงาน       

   -

ปัญหาและการแก้ไข  

  ปัญหา      

    -

  วิธีแก้ไข      

   -

วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556


กิจกรรม
1. กิจกรรมหน้าเสาธง
2. ไม่มีการเรียนการสอนเเต่มีการซ้อมโรงเรียนในฝันก่อนการซ้อมประเมินโรงเรียนในฝันครั้งที่ 3

ผลการปฏิบัติงาน       

   ทุกคนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่างๆได้เป็นอย่างดี

ปัญหาและการแก้ไข  

  ปัญหา      

    -

  วิธีแก้ไข      

   -

วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556


กิจกรรม
1. กิจกรรมหน้าเสาธง
2. เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 เรื่อง กราฟเเละการนำไปใช้
3. เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 เรื่อง กราฟเเละการนำไปใช้

ผลการปฏิบัติงาน       

   ผู้เรียนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่างๆได้เป็นอย่างดี ผู้เรียนตั้งใจเรียนพูดคุยกันน้อยลง

ปัญหาและการแก้ไข  

  ปัญหา      

    นักเรียนข้าเรียนสาย

  วิธีแก้ไข      

   เเก้ไขโดยวิธีการจดบันทึกบนกระดานให้นักเรียนไว้ก่อนเมื่อนักเรียนมาก็สอนพร้อมกับอธิบาย

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

สัปดาห์ที่ 15-16 ระหว่างวันที่ 4-15 กุมภาพันธ์ 2556


สิ่งที่ได้เรียนรู้
  ในระยะเวลาสองสัปดาห์ ในการทำหรือซ้อมประเมินโรงเรียนในฝันต้องมีการเตรียมงานไว้เป็นเวลาหลายเดือน มิฉะนั้นจะหนัก เเละเยอะในช่วงเดือนที่ใกล้จะประเมิน
ปัญหา/อุปสรรคเเละเเนวทางเเก้ไข
ปัญหา
  ปัญหาที่เกิดขึ้นใน 2 สัปดาห์นี้ เวลาไม่เพียงพอในการทำกิจกรรมการเรียนการสอน

แนวทางเเก้ไข
  แก้ไขโดยวิธีการสอนเเบบรวบรัดให้นักเรียน จนบางครั้งอาจทำให้นกัเรียนบางคนไปไม่ทัน หรือเรียนรู้ช้ากว่าคนอื่นๆ

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556


กิจกรรม
1. กิจกรรมหน้าเสาธง
2. ไม่มีการเรียนการสอนในวันนี้ เนื่องจากทำกิจกรรมซ้อมใหญ่โรงเรียนในฝันครั้งที่ 2

ผลการปฏิบัติงาน       

   ผู้เรียนเเละบุคคลากรให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมได้เป็นอย่างดีเเละน่าพอใจ

ปัญหาและการแก้ไข  

  ปัญหา      

    -

  วิธีแก้ไข      

   -

วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556


กิจกรรม
1. กิจกรรมหน้าเสาธง
2. เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 เรื่อง กราฟเเละการนำไปใช้

ผลการปฏิบัติงาน       

   ผู้เรียนให้ความสนใจในการเรียนดี มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนเป็นอย่างดี

ปัญหาและการแก้ไข  

  ปัญหา      

    สภาพห้องเรียนก่อนการดำเนินกิจกรรมสกปรก

  วิธีแก้ไข      

   เเก้ไขโดยวิธีการให้นักเรียนทำความสะอาดห้องเรียนก่อนเรียน

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556


กิจกรรม

1. กิจกรรมหน้าเสาธง
2. ไม่มีคาบสอนในทุกๆวันพุธเเต่เคลียร์งานเเละเตรียมการสอนล่วงหน้า

ผลการปฏิบัติงาน       

   -

ปัญหาและการแก้ไข  

  ปัญหา      

    -

  วิธีแก้ไข      

   -

วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556


กิจกรรม
1. กิจกรรมหน้าเสาธง
2. เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 เรื่อง การลงคู่อันดับในระบบพิกัดฉาก (ทดสอบ)
3. เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 เรื่อง การลงคู่อันดับในระบบพิกัดฉาก (ทดสอบ)
4. เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 เรื่อง กราฟของคู่อันดับบนระบบพิกัดฉาก(ทดสอบ

ผลการปฏิบัติงาน       

   ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้สอน ตั้งใจเรียนเเละตอบคำถามของผู้สอนด้วยความตั้งใจ

ปัญหาและการแก้ไข  

  ปัญหา      

    เวลาน้อยเกินไปทำให้นักเรียนที่เลขที่หลังๆวุ่นวาย

  วิธีแก้ไข      

   เเก้ไขโดยวิธีการให้นักเรียนทุกคนนั่งที่เเละเงียบก่อน หากคนไหนไม่เงียบก็จะไม่ถามคำถาม

วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556


กิจกรรม
1. กิจกรรมหน้าเสาธง
2. ไม่มีการเรียนการสอน เนื่องจากซ้อมประเมินโรงเรียนในฝันครั้งที่ 1

ผลการปฏิบัติงาน       

   -

ปัญหาและการแก้ไข  

  ปัญหา      

    -

  วิธีแก้ไข      

   -

วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556


กิจกรรม
1. กิจกรรมหน้าเสาธง
2. เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 เรื่อง การลงคู่อันดับในระบบพิกัดฉาก(ต่อ)
3. เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 เรื่อง การลงคู่อันดับในระบบพิกัดฉาก(ต่อ)
4. เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 เรื่อง การลงคู่อันดับในระบบพิกัดฉาก (ต่อ)

ผลการปฏิบัติงาน       

   ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่่ดีกับผู้สอน สนใจในงานของตนว่างานที่ออกมาจะเป็นรูปอะไร

ปัญหาและการแก้ไข  

  ปัญหา      

    นักเรียนบางคนยังลงจุดของคู่อันดับผิด อยู่ทำให้ได้รูปที่ออกมาผิดเเปลกไปจากคนอื่น

  วิธีแก้ไข      

   เเก้ไขโดยวิธีการทบทวนให้นักเรียนดูเป็นรายบุคคล

วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556


กิจกรรม
1. กิจกรรมหน้าเสาธง
2. เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 เรื่อง การลงจุดคู่อันดับบนระบบพิกัดฉาก

ผลการปฏิบัติงาน       

   ผู้เรียนตั้งใจเรียนดี มีปฏิสัมพันธ์ดีกับผู้สอน กล้าซักถามถึงข้อสงสัยทันทีเมื่อไม่เข้าใจ

ปัญหาและการแก้ไข  

  ปัญหา      

    นักเรียนบางคนไม่เข้าใจเพราะพูดคุยกัน 

  วิธีแก้ไข      

   เเก้ไขโดยวิธีให้นกัเรียนทุกคนเงียบ เเล้วอธิบายใหม่อีกครั้ง

วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556


กิจกรรม

1. กิจกรรมหน้าเสาธง
2. ไม่มีการเรียนการสอนในทุกวันพุธ  เเต่ได้ช่วยกันจัดบอร์ดเพื่อเตรียมการรับการประเมินโรงเรียนในฝัน

ผลการปฏิบัติงาน       

   -

ปัญหาและการแก้ไข  

  ปัญหา      

    -

  วิธีแก้ไข      

   -

วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556


กิจกรรม
1. กิจกรรมหน้าเสาธง
2. เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 เรื่อง การลงคู่อันดับในระบบพิกัดฉาก
3. เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 เรื่อง การลงคู่อันดับในระบบพิกัดฉาก
4. เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 เรื่อง กราฟของคู่อันดับบนระบบพิกัดฉาก

ผลการปฏิบัติงาน       

   ผู้เรียนตั้งใจทำกิจกรรมของตนได้ในระดับดีมาก พูดคุยกันบ้างในบางครั้ง

ปัญหาและการแก้ไข  

  ปัญหา      

    นักเรียนบางคนยังลงจุดของคู่อันดับไม่ได้

  วิธีแก้ไข      

   เเก้ไขโดยวิธีการทบทวนให้นักเรียนดูเป็นรายบุคคล

วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556


กิจกรรม
1. กิจกรรมหน้าเสาธง
2. เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 เรื่อง กราฟเเละคู่อันดับบนระบบพิกัดฉาก
3. เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 เรื่อง กราฟของคู่อันดับบนระบบพิกัดฉาก

ผลการปฏิบัติงาน       

   ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูผู้สอนได้เป็นอย่างดี


ปัญหาและการแก้ไข  

  ปัญหา      

    นักเรียนพูดคุยกัน

  วิธีแก้ไข      

   ว่ากล่าวตักเตือน

วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

สัปดาห์ที่ 13-14 ระหว่างวันที่ 21 มกราคม -1 กุมภาพันธ์ 2556

สิ่งที่ได้เรียนรู้
  ในระยะเวลาสองสัปดาห์ ผู้เรียนมีความสนในในการเรียนอยู่ในระดับปานกลาง มีการร่นคาบจากคาบละ 50 นาที เหลือเพียง 40 นาที ทำให้ต้องเน้นหรืออธิบายให้นักเรียนเพียงเเต่เนื้อความ บางครั้งไม่สามารถใช้เวลาในการขยายความให้นักเรียนเข้าใจได้
ปัญหา/อุปสรรคเเละเเนวทางเเก้ไข
ปัญหา
  ปัญหาที่เกิดขึ้นใน 2 สัปดาห์นี้ เวลาไม่เพียงพอในการทำกิจกรรมการเรียนการสอน

แนวทางเเก้ไข
  แก้ไขโดยวิธีการสอนเเบบรวบรัดให้นักเรียน จนบางครั้งอาจทำให้นกัเรียนบางคนไปไม่ทัน หรือเรียนรู้ช้ากว่าคนอื่นๆ

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556


กิจกรรม
1. กิจกรรมหน้าเสาธง
2. เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 เรื่อง คู่อันดับ(ต่อ)
3. เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 เรื่อง คู่อันดับ
4. เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 เรื่อง คู่อันดับ


ผลการปฏิบัติงาน       

   ผู้เรียนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่างๆได้เป็นอย่างดี ผู้เรียนเเละผู้สอนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน


ปัญหาและการแก้ไข  

  ปัญหา      

    -

  วิธีแก้ไข      

   -