ข้อมูลนักศึกษา


ข้อมูลนักศึกษา

ประวัติส่วนตัว
ชื่อ-สกุล  นางสาวมัณฑนา  เต็มทับ               ชื่อเล่น   แอน    
รหัส  5111103001   หลักสูตร  คณิตศาสตร์
โทรศัพท์  087-2731201                    E-mail.  Ann_y_26@hotmail.com 
เกรดเฉลี่ยสะสม 8 ภาคเรียน  3.16
อาจารย์ที่ปรึกษา  ผศ. เสรี  นังคลา  และอาจารย์ทรงวิทย์  ฤทธิกัณฑ์
ชื่อบิดา    นายเติม   เต็มทับ              อาชีพ  ค้าขาย       โทรศัพท์  089-0242092
ชื่อมารดา  นางบักหลั้ง  เต็มทับ      อาชีพ  ค้าขาย       โทรศัพท์  081-0798677
ภูมิลำเนา   75/2 ม.2 ต.คลองท่อมใต้  อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81120
ที่อยู่ปัจจุบัน (ขณะปฏิบัติงานวิชาชีพครู)  หอพักหญิงมาศแสวง


ประวัติการศึกษา
จบการศึกษาระดับประถมศึกษาจาก โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจาก  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
บุคลิกภาพ
                ลักษณะทั่วไป       พูดน้อยกับคนที่ไม่สนิทแต่เมื่อสนิทจะพูดมาก  ใจดี  อารมณ์ดี  มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา                   
                คุณลักษณะความเป็นครู   แต่งกายสุภาพเรียบร้อย  ตรงต่อเวลา   มีความรับผิดชอบ  ในดี มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
                สิ่งที่ต้องการพัฒนาตนเอง   พูดน้อยกับคนที่ไม่สนิท  ไม่ค่อยกล้าแสดงออก  ขาดความมั่นใจเมื่อมีเหตุการณ์ใดๆที่ทำให้ตนเสียสมาธิง่าย
การปฏิบัติงานวิชาชีพครู
                ชื่อโรงเรียนฝึกประสบการณ์  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สังกัด สพม.12
ที่ตั้ง  128 ม.1 ต.นาทราย อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช  80280               
ชื่อผู้อำนวยการโรงเรียน  นายโชติ  ธานีรัตน์
ชื่อครูพี่เลี้ยง  ครูประไพ  ทองราช   วุฒิการศึกษา กศ.บ.  สาขา  คณิตศาสตร์
ตำแหน่ง/วิทยฐานะ  ครู/คศ3   เลขที่ใบประกอบอาชีพครู  5220570847380
ประสบการณ์การสอนในวิชาที่ตรงสาขา  31 ปี   โทรศัพท์  081-3672867
ชื่ออาจารย์นิเทศวิชาเอก  อาจารย์กัลยกร  อนุฤทธิ์
ชื่ออาจารย์นิเทศวิชาชีพ  ดร.ปรีชา สามัคคี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น