วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555


กิจกรรม
1. กิจกรรมหน้าเสาธง
2. ในคาบ 1-3 ไม่มีการเรียนการสอนเนื่องจากมีการจัดกิจกรรมวันเอดส์โลก
3. เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 เรื่อง การบวกเศษส่วน

ผลการปฏิบัติงาน
   ผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี  ผู้เรียนให้ความสนใจในการเรียนดี มีพูดคุยกันเเละด่ากันเสียงดัง

ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหา
  นักเรียนพูดคุยกันเเละด่ากันเสียงดังโวยวาย
 วิธีแก้ไข
   ทำโทษ โดยให้นักเรียนทั้งห้องยืนจดบันทึกเมื่อพฤติกรรมของนักเรียนคนใดดีขึ้นก็จะอนุญาตให้นั่งจดบันทึกได้

วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555


กิจกรรม
1. กิจกรรมหน้าเสาธง
2. เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 เรื่อง การเปรียบเทียบเศษส่วน

ผลการปฏิบัติงาน
   ผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี  ผู้เรียนให้ความสนใจในการเรียนเป็นอย่างดี เเต่มีบางคุยพูดคุยกันเสียงดังบ้าง

ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหา
  นักเรียนบางคนพูดคุยกันเสียงดัง
 วิธีแก้ไข
   หากมีเสียงดังไปกี่นาทีจะสอนชดเวลาไปเท่าที่นักเรียนส่งเสียงดังไปเท่านั้น

วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555


กิจกรรม
1. กิจกรรมหน้าเสาธง
2. ในทุกวันพุธจะไม่มีคาบสอนจึงตรวจนักเรียนที่ค้างเเละเตรียมการสอนล่วงหน้า ส่วนในภาคบ่ายทางโรงเรียนได้มีกิจกรรมการประกวดนางนพมาศเเละประกวดการทำกระทงของทุกห้องเรียน

ผลการปฏิบัติงาน
   ผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี  นักเรียนทุกคนในโรงเรียนให้ความร่วมมือในกาทำกิจกรรมได้เป็นอย่างดี

ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหา
 -
 วิธีแก้ไข
-

วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555


กิจกรรม
1. กิจกรรมหน้าเสาธง
2. เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 เรื่อง เศษส่วน
3. เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 เรื่อง เศษส่วน
4. เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 เรื่อง เศษส่วน

ผลการปฏิบัติงาน
   ผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้สอน  กล้าซักถามเเละกล้าเเสดงความคิดเห็นมากขึ้นกว่าเดิม

ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหา
  -
 วิธีแก้ไข
  -

วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555


กิจกรรม
1. กิจกรรมหน้าเสาธง
2. เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 เรื่อง การหารทศนิยม (ต่อ) รวมไปถึงโจทย์ปัญหาการหารด้วย
3. เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 เรื่อง การหารทศนิยม (ต่อ) รวมไปถึงโจทย์ปัญหาการหารด้วย


ผลการปฏิบัติงาน
   ผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี  เเต่มีบ้างบางคนยังสับสนเกี่ยวกับการหารทศนิยมที่เป็นบวกกับทศนิยมที่เป็นลบว่าคำตอบที่จะออกมานั้นเป็นอย่างไร

ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหา
  -
 วิธีแก้ไข
   -

วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงานทุก 2 สัปดาห์ สัปดาห์ที่ 3-4

สัปดาห์ที่ 3- 4 ระหว่างวันที่ 12 - 23 พฤศจิกายน 2555

สิ่งที่ได้เรียนรู้
  ในระยะเวลาสองสัปดาห์ ผู้เรียนมีการปรับปรุงเเละพัฒนาตนเองไปในทางที่ดีเเละไม่ดี  บางคนกล้าที่จะปรับปรุงตนเองไปในทางที่ดีขึ้น ติดตามงานของตนเองที่ค้างไว้จนเสร็จ และมีบางคนที่กลับพัฒนาตนเองไปในทางที่ไม่ดี

ปัญหา/อุปสรรคเเละเเนวทางเเก้ไข
ปัญหา
  ปัญหาที่เกิดขึ้นใน 2 สัปดาห์นี้ ก็เหมือนกับในสัปดาห์ที่ 1-2  แต่ที่เพิ่มมาก็คือมีนักเรียนบางกลุ่มเเละบางคนเท่านั้นที่พัฒนาตนเองไปในทางที่ไม่ดี

แนวทางเเก้ไข
  ปัญหาเดิมก็จะเเก้ไขโดยวิธีการหักคะเเนนเเต่ไม่ได้ผลจึงใช้ทั้งวิธีการหักคะเเนนไปด้วยเเละทำโทษไปด้วย ปัญหาที่เกิดขึ้นจึงลดน้อยลง  ส่วนปัญหาที่นักเรียนบางกลุ่มพัฒนาตนเองไปในทางที่ไม่ดี ก็เเก้ไขโดยวิธีการพูดคุย ขอความร่วมมือจากนักเรียนทุกคนว่าให้กลับมาตั้งใจเรียนเหมือนเดิม

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555


กิจกรรม
1. กิจกรรมหน้าเสาธง
2. เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 เรื่อง การหารทศนิยม (ต่อ)
3. เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 เรื่อง การหารทศนิยม (ต่อ)
4. เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 เรื่อง การหารทศนิยม (ต่อ) รวมไปถึงโจทย์ปัญหาการหารด้วย

ผลการปฏิบัติงาน
   ผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับพอใช้  ผู้เรียนบางคนก็ปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด บางคนก็วุ่นวาย แต่การจัดกิจกรรมต่างๆก็สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหา
  นักเรียนบางคนวุ่นวายในขณะสอน
 วิธีแก้ไข
   ทำโทษนักเรียนคนที่สร้างความวุ่นวาย

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555


กิจกรรม
1. กิจกรรมหน้าเสาธง
2. เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 เรื่อง การหารทศนิยม (ต่อ)

ผลการปฏิบัติงาน
   ผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี  ผู้เรียนตั้งใจเรียนเเละปฏิบัติตามคำสั่งได้เป็นอย่างดี

ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหา
  นักเรียนบางคนเดินวุ่นวายในขณะสอน
 วิธีแก้ไข
   ตัดคะเเนน

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555


กิจกรรม
1. กิจกรรมหน้าเสาธง
2. ไม่มีคาบสอนเเต่ได้มีการจัดเตรียมการสอนล่วงหน้า เเละตรวจงานนักเรียนที่ค้างในทุกวันพุธ

ผลการปฏิบัติงาน
   ผลการปฏิบัติงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหา
  -
 วิธีแก้ไข
  -

วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555


กิจกรรม
1. กิจกรรมหน้าเสาธง
2. เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7 เเทนอาจารย์พี่เลี้ยง เรื่องการเเก้อสมการ
3. เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/3  แทนอาจารย์พี่เลี้ยง เรื่องการเเก้อสมการ
4.ในคาบที่ 6-8 ที่มีสอนของตัวเองนั้นไม่ได้สอน เนื่องจากโรงเรียนได้มีการประชุมจึงปล่อยให้นักเรียนกลับบ้านตั้งเเต่ตอนเทียง

ผลการปฏิบัติงาน
   ผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี ผู้เรียนตั้งใจเรียนเป็นอย่างมาก พูดคุยกันบ้างก็มีเพียงเล็กน้อย

ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหา
  -
 วิธีแก้ไข
   -

วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555


กิจกรรม
1. กิจกรรมหน้าเสาธง
2. เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 เรื่อง การหารทศนิยม
3. เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 เรื่อง การหารทศนิยม

ผลการปฏิบัติงาน
   ผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี  ผู้เรียนตั้งใจเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียนเเละผู้สอนเป็นอย่างมาก

ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหา
  ผู้เรียนยังสับสนเกี่ยวกับการหารทศนิยมที่เป็นลบกับทศนิยมที่เป็นบวกอยู่ว่าคำตอบที่ได้จะเป็นลบหรือเป็นบวก
 วิธีแก้ไข
   ยกตัวอย่างเพิ่มเติมให้นักเรียน เเละให้นักเรียนทำเเบบฝึกหัดเพิ่มเติม

วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555


กิจกรรม
1. กิจกรรมหน้าเสาธง
2. เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 เรื่อง การคูณทศนิยม (ต่อ)
3.เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/3 เรื่อง การคูณทศนิยม (ต่อ)
4.เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 เรื่อง การหารทศนิยม

ผลการปฏิบัติงาน
   ผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี มีทั้งพูดคุยกันบ้าง แต่เมื่อมีการว่ากล่าวตักเตือนนักเรียนก็จะเงียบเเละตั้งใจเรียนขึ้น

ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหา
  -
 วิธีแก้ไข
   -

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555

กิจกรรม

1. กิจกรรมหน้าเสาธง
2. เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 เรื่องการคูณทศนิยม (ต่อ)
3. เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10 เเทนอาจารย์พี่เลี้ยง


ผลการปฏิบัติงาน
   ผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง  ผู้เรียนให้ความสนใจบ้าง เล่นบ้าง นักเรียนลืมนำเอกสารประกอบการเรียนมา

ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหา
   นักเรียนลืมเอกสารประกอบการเรียน
 วิธีแก้ไข
   ตัดคะเเนนนักเรียนคนที่ไม่นำเอกสารประกอบการเรียนมา

วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555


กิจกรรม

1. กิจกรรมหน้าเสาธง
2. เนื่องจากในวันพุธของทุกอาทิตย์จะไม่มีคาบสอน เเต่ได้จัดเตรียมการสอนล่วงหน้า ตรวจงานนักเรียนที่ค้างอยู่ รวมถึงช่วยงานอาจารย์ในหมวด

ผลการปฏิบัติงาน
   ผลการปฏิบัติงาน งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหา
   -
 วิธีแก้ไข
   -

วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555


กิจกรรม

1. กิจกรรมหน้าเสาธง
2. เข้าสอนเเทนอาจารย์ในหมวดคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/4 เรื่อง การแก้อสมการ
3. เข้าสอนเเทนอาจารย์ในหมวดคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/9 เรื่อง การแก้อสมการ
4. เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 เรื่อง การคูณทศนิยม
5. เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/3 เรื่อง การคูณทศนิยม
6.เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 เรื่อง การคูณทศนิยม

ผลการปฏิบัติงาน
   ผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี นักเรียนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมได้เป็นอย่างดี มีบ้างบางคนมีความวุ่นวายเกิดขึ้นในขณะทำกิจกรรมการเรียนการสอน

ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหา
  นักเรียนวุ่นวายในขณะทำกิจกรรมการเรียนการสอน 
 วิธีแก้ไข
   ว่ากล่าวตักเตือนเเละตัดคะเเนนคนละ 20 คะเเนน

วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555


กิจกรรม
1. กิจกรรมหน้าเสาธง
2. เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 เรื่อง การลบทศนิยม
3.เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/3 เรื่อง  การลบทศนิยม

ผลการปฏิบัติงาน
   นักเรียนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี

ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหา
  นักเรียนกินอมยิ้มในห้องเรียน
 วิธีแก้ไข
   ให้นักเรียนนำอมยิ้มไปทิ้ง หากพบเจอนักเรียนคนใดกินอมยิ้มในห้องเวลาที่สอนจะตัดคะเเนนคนละ 20 คะเเนน

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงานทุก 2 สัปดาห์ สัปดาห์ที่1-2

สัปดาห์ที่ 1-2  ระหว่างวันที่ 1-9 พฤศจิกายน 2555

สิ่งที่ได้เรียนรู้
  ความเข้าใจในเนื้อหาของนักเรียนเเต่ละห้อง บางห้องเรียนรู้ได้เร็ว เเต่บางห้องเรียนรู้ได้ช้ามา่ก จะต้องคำนึงถึงความเเตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียนในเเต่ละห้องด้วย

ปัญหา/อุปสรรคเเละเเนวทางเเก้ไข
ปัญหา
  ปัญหาที่เกิดขึ้นใน 2 สัปดาห์นี้เกิดขึ้นเพียงเเค่ 2-3 วันในอาทิตย์เเรกเท่านั้น คือ นักเรียนจะเดินเเละพูดคุยกันในขณะที่กำลังสอน

แนวทางเเก้ไข
  หักคะเเนนคุณลักษณะครั้งละ 1 คะเเนน  ถามคำถามบ้างในขณะที่นักเรียนคนนั้นคุย  หรือบางคาบก็จะเก็บคะเเนนในคาบที่มีการสอน

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555


กิจกรรม
1. กิจกรรมหน้าเสาธง
2. เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 เรื่อง การบวกทศนิยมรวมไปถึงสมบัติการสลับที่และสมบัติการเปลี่ยนหมู่
 3.เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/3 เรื่อง  การบวกทศนิยมรวมไปถึงสมบัติการสลับที่เเละสมบัติการเปลี่ยนหมู่
 4.เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 เรื่อง การลบทศนิยม
ผลการปฏิบัติงาน
   นักเรียนให้ความร่วมมือเเละตั้งใจเรียน ปฏิบัติตามคำสั่งต่างๆได้เป็นอย่างดี

ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหา
  -
 วิธีแก้ไข
   -

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555


กิจกรรม
1. กิจกรรมหน้าเสาธง
2. เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 เรื่อง การบวกทศนิยมรวมไปถึงสมบัติการสลับที่และสมบัติการเปลี่ยนหมู่
ผลการปฏิบัติงาน
   นักเรียนให้ความร่วมมือเเละปฏิบัติตามคำสั่งและข้อตกลงเป็นอย่างดี

ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหา
  เิดินเเละเล่นในขณะที่สอนอยู่
 วิธีแก้ไข
   ตัดคะเเนนเเละตักเตือน

วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555


วันพุํธ   ที่ 7 พฤศจิกายน  พ.ศ.2555

กิจกรรม
1. กิจกรรมหน้าเสาธง
2. เนื่องจากวันพุธไม่มีคาบสอน จึงทำงานอื่นๆ ตรวจงานของนักเรียน เเละจัดเตรียมเเผนการสอน ล่วงหน้า

ผลการปฏิบัติงาน
  งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหา
   -
 วิธีแก้ไข
   -

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555


วันอังคาร  ที่ 6 พฤศจิกายน  พ.ศ.2555

กิจกรรม
1. กิจกรรมหน้าเสาธง
2. เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 เรื่อง การเปรียบเทียบทศนิยม
3. เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 เรื่อง การเปรียบเทียบทศนิยม
4. เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6  เรื่อง การเปรียบเทียบทศนิยม

ผลการปฏิบัติงาน
   นักเรียนตั้งใจเรียนเป็นอย่างดี  มีบ้างที่เริ่มจะคุยกัน เดินในขณะที่สอน เเละทำงานวิชาอื่นในคาบ

ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหา
  พูดคุยกัน เดิน เเละทำวิชาอื่นในขณะที่กำลังสอน
 วิธีแก้ไข
   หักคะเเนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์

วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

บันทึการปฏิบัติงานประจำวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555


วันจันทร์  ที่ 5 พฤศจิกายน  พ.ศ.2555

กิจกรรม
1. กิจกรรมหน้าเสาธง
2. เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 เรื่องค่าประจำหลัก
3. เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 เรื่องค่าประำจำหลัก

ผลการปฏิบัติงาน
   นักเรียนตั้งใจเรียนเป็นอย่างดี มีบ้างที่เริ่มจะพูดคุยกันเเละเดินในขณะที่กำลังสอน

ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหา
  พูดคุยกันเเละเดินในขณะที่กำลังสอน
 วิธีแก้ไข
   หักคะเเนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์

วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555

วันศุกร์  ที่ 2 พฤศจิกายน  พ.ศ.2555

กิจกรรม
1. กิจกรรมหน้าเสาธง
2. เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/7 เรื่องรูปทศนิยมคือให้นักเรียนรู้จักวิธีการอ่าน   เเละการเเปลงหน่วยต่างๆ
3. เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/3 เรื่องรูปทศนิยมคือให้นักเรียนรู้จักวิธีการอ่าน   เเละการเเปลงหน่วยต่างๆ
4.  เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/6 เรืองค่าประจำหลัก

ผลการปฏิบัติงาน
   นักเรียนตั้งใจเรียนเเละตั้งใจฟัง ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้วางไว้ ส่งงานตามคำสั่งคือส่งในคาบ

ปัญหาและการแก้ไข
   -

วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันที่ 1พฤศจิกายน 2555

วันพฤหัสบดี  ที่ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ.2555

กิจกรรม
1. กิจกรรมหน้าเสาธง
2. เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/6 เรื่องรูปทศนิยม คือให้นักเรียนได้รู้จักวิธีการอ่านทศนิยมอย่างถูกวิธี

ผลการปฏิบัติงาน
   นักเรียนตั้งใจเรียนเเละปฏิบัติตามกฎระเบียบของห้อที่ตั้งไว้ในคาบก่อนได้เป็นอย่างดี  เเต่เมื่อให้ส่งงานจะมีความวุ่นวายเกิดขึ้น

ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหา
  เมื่อให้นักเรียนส่งงาน จะมีความวุ่นวายเกิดขึ้น คือเเย่งกันส่งงาน
 วิธีแก้ไข
   ให้นักเรียนต่อเเถวส่งงาน หากคนใดไม่ต่อเเถวก็จะไม่ตรวจงานให้