วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน


วันอังคารที่ 31 เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.สอบกลางภาคของนักเรียนม.ปลาย และมีกิจกรรมอบรมจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีหน้าที่รับ-ส่งเเละตรวจนับจำนวนข้อสอบในช่วงเช้า
ผลการปฏิบัติงาน
      - งานสำเร็จครบถ้วนดี ทุกคนมีส่วนร่วมในการทำงานด้วยกันหมดทุกคน
ปัญหาและการแก้ไข
      - 

วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน


วันจันทร์ ที่ 30 เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.สอบกลางภาคของนักเรียนม.ปลาย และมีกิจกรรมอบรมจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีหน้าที่จัดเรียงเอกสารต่างๆ
ผลการปฏิบัติงาน
      - ในการจัดเรียงเอกสารนี้ ผลการปฏิบัติงานก็สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เสร็จก่อนเวลาที่กำหนด
ปัญหาและการแก้ไข
      - 

บันทึกการปฏิบัติงาน


สรุปการปฏิบัติงานทุก 2 สัปดาห์
สัปดาห์ที่ 9-10  ระหว่างวันที่ 16-27  กรกฎาคม พ.ศ. 2555
สิ่งที่ได้เรียนรู้
     นักเรียนทุกคนรวมถึงคณะครู อาจารย์ทุกคนล้วนแล้วมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานด้วยกันทั้งสิ้น เช่น ในการเเข่งขันกีฬาก็จะต้องเเบ่งครูอาจารย์และนักเรียนไปทำงานในเเต่ละฝ่ายที่ตนถนัดและไม่ถนัด
ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางเเก้ไข
    จากสองอาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีปัญหาหรืออุปสรรคในระหว่างการปฏิบัติงานนั้นน้อยมาก  เนื่องจากเป็นอาทิตย์ที่มีทั้งการเเข่งขันกีฬาและอาทิตย์ของการสอบกลางภาค
สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
     -

วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน


วันศุกร์  ที่ 27 เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.สอบกลางภาคของนักเรียนในโรงเรียนโดยมีหน้าที่รับ-ส่งและตรวจนับจำนวนข้อสอบในช่วงบ่ายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2
ผลการปฏิบัติงาน
      - สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  และทุกคนในกลุ่มให้ความร่วมมือในการรับ-ส่งและตรวจนับจำนวนข้อสอบด้วยความตั้งใจ
ปัญหาและการแก้ไข
      - 

วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน


วันพฤหัสบดี  ที่ 26 เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.สอบกลางภาคของนักเรียนในโรงเรียนโดยมีหน้าที่รับ-ส่งและตรวจนับจำนวนข้อสอบในช่วงเช้าของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2
ผลการปฏิบัติงาน
      - สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  และทุกคนในกลุ่มให้ความร่วมมือในการรับ-ส่งและตรวจนับจำนวนข้อสอบด้วยความตั้งใจ
ปัญหาและการแก้ไข
      - 

วันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน


วันพุธ  ที่ 25 เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.โรงเรียนปิดเนื่องจากให้นักเรียนได้หยุดพักผ่ินหลังจากเสร็จกีฬาสี พร้อมทั้งให้นักเรียนได้อ่านหนังสือสอบ  แต่ครูจะต้องไปเยี่ยมบ้านนักเรียน
ผลการปฏิบัติงาน
      - ได้รู้ถึงปัญหาของนักเรียน  สภาพเเวดล้อม เเละหน้าที่ต่างๆที่นักเรียนจะต้องทำเเละช่วยเหลืองานใน้บ้าน
ปัญหาและการแก้ไข
      - 

บันทึกการปฏิบัติงาน


วันอังคาร ที่ 24 เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.โรงเรียนปิดเนื่องจากให้นักเรียนได้หยุดพักผ่ินหลังจากเสร็จกีฬาสี พร้อมทั้งให้นักเรียนได้อ่านหนังสือสอบ  แต่ครูจะต้องไปเยี่ยมบ้านนักเรียน
ผลการปฏิบัติงาน
      - ได้รู้ถึงปัญหาของนักเรียน  สภาพเเวดล้อม เเละหน้าที่ต่างๆที่นักเรียนจะต้องทำเเละช่วยเหลืองานใน้บ้าน
ปัญหาและการแก้ไข
      - 

วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน


วันจันทร์  ที่ 23  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.มีกิจกรรมการเเข่งขันกีฬากรีฑารวมถึงกระบวนพาเหรดของเเต่ละสี 
ผลการปฏิบัติงาน
      - นักเรียนทุกคนในโรงเรียนมีความตั้งใจเเละร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆได้เป็นอย่างดี
ปัญหาและการแก้ไข
      - 

วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน


วันศุกร์  ที่ 20  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
     2.มีการเเข่งขันกีฬาฟุตบอล บาส วอลเลย์บอล เปตอง แบตมินตัน รวมถึงเชียร์ลีดเดอร์
ผลการปฏิบัติงาน
      - นักเรียนทุกคนในโรงเรียนมีความตั้งใจเเละร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆได้เป็นอย่างดี
ปัญหาและการแก้ไข
      - 

วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน


วันพฤหัสบดี  ที่ 19  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
     2.มีการเเข่งขันกีฬาฟุตบอล บาส วอลเลย์บอล เปตอง แบตมินตัน รวมถึงเชียร์ลีดเดอร์
ผลการปฏิบัติงาน
      - นักเรียนทุกคนในโรงเรียนมีความตั้งใจเเละร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆได้เป็นอย่างดี
ปัญหาและการแก้ไข
      - 

วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน


วันพุธ  ที่ 18  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
     2.เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 เรื่องสมบัติของจำนวนเต็ม สมบัติของหนึ่งเเละศูนย์
     3.เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 เรื่องสมบัติของจำนวนเต็ม (ต่อ)  สมบัติของหนึ่งเเละศูนย์
ผลการปฏิบัติงาน
      - นักเรียนให้ความสนใจเรียนดีในคาบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 แต่พอในคาบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 มีการพูดคุยกันบ้างก้อวุ่นวาย
ปัญหาและการแก้ไข
      - คือ นักเรียนเดินวุ่นวายในห้องเเละส่งเสียงดัง เเก้ไขโดยวิธีการทำโทษ

วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน


วันอังคาร  ที่ 17  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
     2.เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 เรื่องสมบัติของจำนวนเต็ม
     3.เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 เรื่องการหารจำนวนเต็ม
     4.เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 เรื่องสมบัติของจำนวนเต็ม สมบัติของหนึ่งเเละศูนย์
ผลการปฏิบัติงาน
      - นักเรียนตั้งใจเรียนมากขึ้น ทำกิจกรรมต่างๆโดยมีส่วนร่วมกับครูเเละเพื่อนคนอื่นๆดี
ปัญหาและการแก้ไข
      - คือ นักเรียนไม่ทำการบ้าน  เเก้ไขโดยวิธีการทำโทษ  และเสียงดังไม่ค่อยฟังคำสั่ง เเก้ไขโดยวิธีการให้ลุกนั่งทั้งห้อง

วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน


วันจันทร์  ที่ 16  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
     2.เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 เรื่องการหารจำนวนเต็ม
     3.สอนลูกเสือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องการอ่านเเผนที่และเข็มทิศ
ผลการปฏิบัติงาน
      - นักเรียนตั้งใจเรียน มีบ้างบางคนไม่จดไม่ทำกิจกรรมใดๆเลย
ปัญหาและการแก้ไข
      - คือ นักเรียนไม่จดเเละไม่ฟัง  เเก้ไขโดยวิธีการทำโทษทั้งห้องและหักคะเเนนสำหรับนักเรียนคนที่มีเอกสารไม่ครบ

วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน

สรุปการปฏิบัติงานทุก 2 สัปดาห์
สัปดาห์ที่ 7-8  ระหว่างวันที่ 2-13  กรกฎาคม พ.ศ. 2555
สิ่งที่ได้เรียนรู้
     นักเรียนล้วนมีความแตกต่างกัน  มีความรับผิดชอบในระดับที่แตกต่างกัน  สนใจเรียนและทำเพียงเเค่ 20 นาทีหรือมากกว่านี้ก็ไม่มาก
ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางเเก้ไข
    จากสองอาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน  คือ นักเรียนไม่ทำการบ้าน ไม่นำหนังสือ  สมุด และเอกสารอื่นๆมา แก้ไขโดยวิธีการหักคะเเนน โดยหักตามข้อตกลงที่ว่าขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดหักครั้งละ 5 คะเเนน
สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
     คือ  ค้นคว้าวิธีที่ช่วยลดปัญหาการไม่ส่งงาน และไม่นำอุปกรณ์ในการเรียนมา

บันทึกการปฏิบัติงาน


วันศุกร์ ที่ 13  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
     2.เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 เรื่อง การคูณจำนวนเต็ม (ต่อ)
     3.เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 เรื่องการจำนวนเต็ม
ผลการปฏิบัติงาน
      - นักเรียนตั้งใจเรียนและปฏิบัติกิจกรรมในระดับหนึ่ง
ปัญหาและการแก้ไข
      - คือ นักเรียนบางคนไม่ทำการบ้าน ไม่พาสมุด หนังสือมา เเก้ไขโดยวิธีการหักคะแนนครั้งละ 5 คะแนน

วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน


วันพฤหัสบดี  ที่ 12  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
     2.เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7  เรื่องการคูณจำนวนเต็ม
ผลการปฏิบัติงาน
      - นักเรียนตั้งใจเรียนดีมาก  เเละปฏิบัติกิจกรรมได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
ปัญหาและการแก้ไข
      - คือ ไม่ทำการบ้าน ไม่พาสมุด ไม่พาหนังสือมาเรียน เเก้ไขโดยวิธีการขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งหักคะแนนอย่างละ 5 คะเเนน

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน


วันพุธ  ที่ 11  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
     2.เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 เรื่องการคูณจำนวนเต็ม
     3.เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 เรื่องการคูณจำนวนเต็ม(ต่อ)
ผลการปฏิบัติงาน
      - นักเรียนตั้งใจเรียนดี  มีพูดคุยกันน้อยลง  บางคนชอบเคาะโต๊ะและเล่นกันในห้องเรียน
ปัญหาและการแก้ไข
      - คือ เคาะโต๊ะ เเก้ไขโดยการลงโทษและเก็บอุปกรณ์ที่นักเรียนใช้เคาะโต๊ะ  และเล่นกันในห้อง เเก้ไขโดยกับเก็บอุปกรณ์ที่นักเรียนใช้เล่น

วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน


วันอังคาร  ที่ 10  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
     2.เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 เรื่องการคูณจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มบวกและการคูณจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบ
     3.เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 เรื่องการลบจำนวนเต็ม
     4.เข้าสอนนักเรีียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 เรื่องการลบจำนวนเต็ม
ผลการปฏิบัติงาน
      - นักเรียนตั้งใจเรียนในระดับที่น้อย มีพูดคุยกันในห้อง เมื่อนักเรียนบางคนตอบผิดเพื่อนในห้องก็จะหยอกล้อกัน
ปัญหาและการแก้ไข
      - 

วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน


วันจันทร์  ที่ 9  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
     2.เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 เรื่องการลบจำนวนเต็ม
ผลการปฏิบัติงาน
      - นักเรียนตั้งใจเรียนในระดับหนึ่ง มีพูดคุยกันบ้างแต่ก็ตอบคำถามที่ถามไปได้
ปัญหาและการแก้ไข
      - พูดคุยกันในห้อง  เเก้ไขโดยการถามคำถาม

วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน


วันศุกร์  ที่ 6 เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
     2.เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 เรื่องการบวกจำนวนเต็ม
     3.เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/7 เรื่องการบวกจำนวนเต็ม
ผลการปฏิบัติงาน
      - นักเรียนตั้งใจเรียนและพูดคุยกันในห้องเรียนน้อยลงมาก
ปัญหาและการแก้ไข
      -  

วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติืงาน


วันพฤหัสบดี  ที่ 5  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
     2.เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 เรื่องจำนวนตรงข้ามและค่าสัมบูรณ์
ผลการปฏิบัติงาน
      - นักเรียนตั้งใจเรียนในระดับปานกลาง
ปัญหาและการแก้ไข
      -  คือ พูดคุยกันกับเพื่อนนักเรียนห้องอื่น เเก้ไขโดยปิดประตูห้องเรียน

วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน


วันพุธ  ที่ 4  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
     2.เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 เรื่องจำนวนตรงข้ามและค่าสัมบูรณ์
     3.เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 เรื่องการบวกจำนวนเต็ม
ผลการปฏิบัติงาน
      - นักเรียนตั้งใจเรียนดีและสนใจในกิจกรรมที่จัดทำขึ้นเป็นอย่างดี
ปัญหาและการแก้ไข
      -  ปัญหาที่เด็กคุยกันในห้องเรียนลดน้อยลงเมื่อใช้สื่อประกอบการสอน

วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน


วันอังคาร  ที่ 3  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
     2.สอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3,1/6,1/7 เรื่องตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย (สอบเเก้ตัวสำหรับนักเรียนคนที่สอบตก และสอบเพื่อเพิ่มคะแนนสำหรับนักเรียนที่สอบผ่าน คือเอาคะเเนสอบครั้งที่ได้คะเเนนที่ดีกว่า)
ผลการปฏิบัติงาน
      - นักเรียนตั้งใจสอบเป็นอย่างมาก
ปัญหาและการแก้ไข
      -  เมื่อนักเรียนสอบเสร็จสภาพห้องเรียนจะวุ่นวายเป็นอย่างมาก  เเก้ไขโดยใครเงียบให้ออกจากห้องก่อน

วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน


วันจันทร์ ที่ 2  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
     2.สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/3 เรื่องจำนวนตรงข้ามและค่าสัมบูรณ์
ผลการปฏิบัติงาน
      - นักเรียนให้ความร่วมมือและตั้งใจเรียนในระดับที่ดีมาก
ปัญหาและการแก้ไข
      -