วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันที่ 26 ธันวาคม 2555


กิจกรรม
1. เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหัวหน้าหมู่เเละรองนายหมู่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีส่วนร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้นักเรียนในเรื่องระเบียบเเถว

ผลการปฏิบัติงาน
   ผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี  ผู้เรียนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่างๆได้เป็นอย่างดี  ให้ลงมือปฏิบัติเเละสั่งเพื่อนๆเอง สามารถปฏิบัติได้เป็นอย่างดี

ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหา
  -
 วิธีแก้ไข
  -

วันอังคารที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันที่ 24 - 25 ธันวาคม 2555


กิจกรรม
1. ไม่มีการเรียนการสอนในโรงเรียนเนื่องจากมีการจัดกีฬา สพฐ.เขต 12 เเต่ต้องไปโรงเรียน เพื่อที่จะช่วยงานอาจารย์ในหมวดคณิตศาสตร์จัดห้องใหม่ เพื่อเตรียนมรับการประเมินโรงเรียนในฝัน

ผลการปฏิบัติงาน
   งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี สมาชิก(นักศึกษาฝึกสอน)ให้ความร่วมมือในการทำงานดีมาก

ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหา
  -
 วิธีแก้ไข
   -

วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 7- 8 ระหว่างวันที่ 11-21 ธันวาคม 2555


สิ่งที่ได้เรียนรู้
  ในระยะเวลาสองสัปดาห์ ผู้เรียนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่างๆได้ดีขึ้น เนื่องจากปรับเปลี่ยนวิธีการสอนจากที่ให้นักเรียนปฏิบัติโดยครูเป็นผู้จัด  ทำให้นักเรียนเบื่อ  จึงเปลี่ยนวิธีการให้นักเรียนคิดเอง ปฏิบัติเองก่อน  เพื่อจะได้เรียนรู้หลักการโดยไม่ต้องคำนึงถึงความถูกต้อง  เมื่อนักเรียนรู้หลักการเเล้ว จึงมาคำนึงถึงความถูกต้องอีกครั้ง

ปัญหา/อุปสรรคเเละเเนวทางเเก้ไข
ปัญหา
  ปัญหาที่เกิดขึ้นใน 2 สัปดาห์นี้ มีกิจกรรมเยอะมาก ทำให้ในาบางคาบหรือบางชั่วโมงไม่ได้สอน จึงเสียเวลาในการสอนในคาบถัดไป

แนวทางเเก้ไข
  แก้ไขโดยวิธีกิารสรุปเนื้อหาโดยย่อๆเเบบรวบรัดให้นักเรียน

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2555


กิจกรรม
1. กิจกรรมหน้าเสาธง
2. เนื่องจากในคาบที่ 1 เเละ 2 ไม่มีคาบเรียน เพราะต้องทำกิจกรรมวันคริสมาส
3. เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 เรื่อง การหารเศษส่วน
4. เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 เรื่อง การหารเศษส่วน

ผลการปฏิบัติงาน
   ผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี  ผู้เรียนให้ความสนใจในการทำกิจกรรมได้เป็นอย่างดี

ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหา
  -
 วิธีแก้ไข
   -

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2555

กิจกรรม
1. กิจกรรมหน้าเสาธง
2. เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 1/6 เรื่อง การคูณเศษส่วน (ต่อ)

ผลการปฏิบัติงาน
   ผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี  ผู้เรียนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่างๆได้เป็นอย่างดี

ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหา
  นักเรียนบางคนลืมพางานของตน
 วิธีแก้ไข
   ทำโทษนักเรียนที่ไม่พางานของตนมา

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2555

กิจกรรม
1. กิจกรรมหน้าเสาธง
2. เนื่องจากในทุกๆวันพุฑจะไม่มีคาบสอน จึงได้เตรียมการสอนล่วงหน้า

ผลการปฏิบัติงาน
   -

ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหา
  -
 วิธีแก้ไข
   -

วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2555

กิจกรรม
1. กิจกรรมหน้าเสาธง
2. เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 1/7 เรื่อง การคูณเศษส่วน(ต่อ)
3. เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 เรื่อง การคูณเศษส่วน (ต่อ)
4. เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 1/6 เรื่อง การคูณเศษส่วน (ต่อ)

ผลการปฏิบัติงาน
   ผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี  นักเรียนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่างๆได้เป็นอย่างดี

ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหา
  สภาพห้องเรียนสกปรก
 วิธีแก้ไข
   ให้นักเรียนทุกคนในห้องช่วยกันเก็บขยะเเละกวาดขยะ

วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2555


กิจกรรม

1. กิจกรรมหน้าเสาธง
2. เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 1/3 เรื่อง การคูณเศษส่วน
3. เข้าอสนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 1/7 เรื่อง การคูณเศษส่วน

ผลการปฏิบัติงาน
   ผลการปฏิบัติงาน นักเรียนให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี  กล้าซักถามพูดคุยกับครูผู้สอนมากขึ้น

ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหา
  -
วิธีแก้ไข
  -

วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2555

กิจกรรม
1. กิจกรรมหน้าเสาธง
2. เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 เรื่อง การลบเศษส่วน
3. เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 เรื่อง การลบเศษส่วน
4. เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 1/6 เรื่อง การคูณเศษส่วน

ผลการปฏิบัติงาน
   ผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับที่น่าพอใจ  เเต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ นักเรียนพูดมากวุ่นวายก่อนที่จะดำเนินกิจกรรมต่างๆ

ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหา
  นักเรียนพูดมากวุ่นวายในขณะก่อนจะดำเนินการสอน
 วิธีแก้ไข
   ว่ากล่าวตักเตือน

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2555


กิจกรรม
1. กิจกรรมหน้าเสาธง
2. เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 1/6 เรื่องการลบเศษส่วน

ผลการปฏิบัติงาน
   ผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง มีเล่นกันเเละพูดคุยกันในขณะที่สอนรวมถึงกินขนมในชั้นเรียน

ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหา
  นักเรียนเล่นเเละกินขนมในชั้นเรียน 
 วิธีแก้ไข
   ให้นักเรียนออกมาหน้าชั้นเรียน เเล้วให้ทำพฤติกรรมนั้นๆให้เพื่อนในห้องดู เเละให้ยืนห่างกันพร้อมทั้งกล่าวว่าตนเองจะไม่ทำพฤติกรรมนี้ในห้องอีกเเล้ว

วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2555

กิจกรรม
1.เนื่องจากในทุกวันพุธจะไม่มีคาบสอนจึงได้จัดเตรียมเเผนการสอนล่วงหน้า 
2.เข้าสอนเเทนครูพี่เลี้ยงชั้นม.1/4 เรื่อง การลบเศษส่วน

ผลการปฏิบัติงาน
   ผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี  ผู้เรียนให้ความสนใจเเละพูดคุยกันน้อยลงมาก

ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหา
  -
 วิธีแก้ไข
   -

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันที่ 5-11 ธันวาคม 2555


กิจกรรม
1.ไม่มีการเรียนการสอนเนื่องจากคณะครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชจะต้องไปศึกษาดูงานโรงเรียนในฝัน

ผลการปฏิบัติงาน
   -

ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหา
  -
 วิธีแก้ไข
   -

วันอังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันที่ 4 ธันวาคม 2555

กิจกรรม
1. กิจกรรมหน้าเสาธง
2. เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 1/7 เรื่อง การบวกเศษส่วน
3. เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 เรื่อง การบวกเศษส่วน
4. เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 เรื่อง การบวกเศษส่วน (ต่อ)
         ในเเต่ละห้องพร้อมกับสั่งงานเพิ่มเติมให้กับนักเรียนเนื่องจากครูต้องไปศึกษาดูงานโรงเรียนในฝัน

ผลการปฏิบัติงาน
   ผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี  ผู้เรียนตั้งใจเรียนเป็นอย่างดี กล้าซักถามถึงข้อสงสัยของตนเพื่อให้ตนเข้าใจอย่างเเจ่มเเจ้ง

ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหา
  -
 วิธีแก้ไข
   -

วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2555

กิจกรรม
1. กิจกรรมหน้าเสาธง
2. เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 1/3 เรื่อง การเปรียบเทียบเศษส่วน
3. เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7  เรื่อง การเปรียบเทียบเศษส่วน

ผลการปฏิบัติงาน
   ผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี  ผู้เรียนให้ความสนใจในการเรียนมากขึ้น

ปัญหาและการแก้ไข
ปัญหา
  นักเรียนพูดคุยกัน
 วิธีแก้ไข
   ว่ากล่าวตักเตือนพร้อมทั้งบอกว่า หากคุยไปกี่นาทีจะปล่อยเกินเวลาไปเท่านั่น