วันพุธที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน


วันพุธ   ที่ 29  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
     2.เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 เรื่อง การหารเลขยกกำลัง(ต่อ) โจทย์ปัญหา
     3.เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 เรื่อง การหารเลขยกกำลัง(ต่อ) โจทย์ปัญหา
 ผลการปฏิบัติงาน
      - นักเรียนให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่จัดขึ้ันได้ในระดับดี
ปัญหาและการแก้ไข
      - 

วันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน


วันอังคาร   ที่ 28  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
     2.เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 เรื่อง การหารเลขยกกำลัง(ต่อ) พร้อมกับการทดสอบเรื่องการเเละการคูณเลขยกกำลัง
     3.เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 เรื่อง  การหารเลขยกกำลัง กรณี m=n ,m<n
     4.เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 เรื่อง การหารเลขยกกำลัง กรณี m=n , m<n
 ผลการปฏิบัติงาน
      - นักเรียนให้ความสนใจในการเรียนเเละการทำกิจกรรมต่างๆได้ในระดับปานกลาง
ปัญหาและการแก้ไข
      - ในคาบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7  มีปัญหาคือ นักเรียนไปทะเลาะกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ี 1/1 เเก้ไขโดยวิธีการว่ากล่าวตักเตือนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7

วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน


วันจันทร์   ที่ 27 เดือนสิงหาคม  พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
     2.เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 เรื่อง การหารเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก กรณี m=n , m<n
 ผลการปฏิบัติงาน
      - นักเรียนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมได้ในระดับหนึ่ง
ปัญหาและการแก้ไข
      - 

วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน

สรุปการปฏิบัติงานทุก 2 สัปดาห์
สัปดาห์ที่ 13-14  ระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม - 24 สิงหาคม พ.ศ. 2555
สิ่งที่ได้เรียนรู้
     นักเรียนตั้งใจเรียนในระดับที่ตนสนใจ ในเเต่ละคนล้วนมีความรับผิดชอบในระดับที่แตกต่างกัน  บางคนก็มีพัฒนาการไปในทางที่ดีขึ้น บางคนก็พัฒนาไปในทางที่แย่ลง  แต่ทั้งนี้เเละทั้งนั้นขึ้นอยู่กับคนสนใจกับผู้เรียน
ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางเเก้ไข
    จากสองอาทิตย์ที่ผ่านมา  ปัญหาเเละอุปสรรคที่เจอ คือ นักเรียนเกือบทุกห้องไม่ทำการบ้านเเละไม่จดบันทึก  เเก้ไขโดยวิธีการว่า หากไม่ทำการบ้านเเละจดบันทึกในคาบที่สอนจะไม่เช็คชื่อให้ในคาบเรียนคาบนั้น
สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
     -

บันทึกการปฏิบัติงาน


วันศุกร์   ที่ 24 เดือนสิงหาคม  พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
     2.เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 เรื่อง การหารเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก กรณี m>n
     3.เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 เรื่อง การหารเลขยกกำลังที่ีมีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก กรณี m>n
 ผลการปฏิบัติงาน
      - นักเรียนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมได้ในระดับดี
ปัญหาและการแก้ไข
      - นักเรียนไม่จดบันทึก  เเก้ไขโดยวิธีการใครไม่จดบันทึกก็จะไม่เช็คชื่อให้ในคาบนั้น

วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน


วันพฤหัสบดี ที่ 23 เดือนสิงหาคม  พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
     2.เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 เรื่องการคูณเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก (ต่อ)
 ผลการปฏิบัติงาน
      - นักเรียนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมได้ในระดับหนึ่ง
ปัญหาและการแก้ไข
      - นักเรียนพูดคุยกันเเละไม่จดบันทึก  เเก้ไขโดยวิธีการใครไม่จดบันทึกก็จะไม่เช็คชื่อให้ในคาบนั้น

วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน


วันพุธ   ที่ 22 เดือนสิงหาคม  พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
     2.เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 เรื่องการคูณเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก (ต่อ)
     3.เข้าสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 เรื่อง การหารเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก กรณี m>n
     4.เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/7 เรื่องการคูณเลขยกกำลังเมื่อมีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก
 ผลการปฏิบัติงาน
      - นักเรียนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเเละตั้งใจเรียนได้ในระดับหนึ่ง
ปัญหาและการแก้ไข
      - นักเรียนพูดคุยกันในห้อง เเก้ไขโดยวิธีการตักเตือนเเละถามคำถาม
      -  นักเรียนไม่ทำการบ้าน  เเก้ไขโดยวิธีการให้คะเเนนคนที่ทำการบ้านเพิ่มเติม

วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน


วันอังคาร ที่ 21 เดือนสิงหาคม  พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
     2.เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 เรื่องการคูณเลขยกกำลังเมื่อมีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก(ต่อ)
     3.เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 เรื่องการคูณเลขยกกำลังเมื่อมีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก
     4.เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/7 เรื่องการคูณเลขยกกำลังเมื่อมีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก
 ผลการปฏิบัติงาน
      - นักเรียนตั้งใจเรียนเเละให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมได้ในระดับปานกลาง
ปัญหาและการแก้ไข
      - 

วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน


วันจันทร์ ที่ 20 เดือนสิงหาคม  พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
     2.เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 เรื่องการคูณเลขยกกำลังเมื่อเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก
 ผลการปฏิบัติงาน
      - นักเรียนตั้งใจเรียนเเละทำกิจกรรมได้เป็นอย่างดี  มีบ้างที่พูดคุยกันในเวลาเรียน
ปัญหาและการแก้ไข
      - 

วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน


วันศุกร์ ที่ 17 เดือนสิงหาคม  พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
     2.สอบนักเรียนชั้นม.1/6  บทที่ 2 เรื่องระบบจำนวนเต็ม
     3.เข้าสอนนักเรียนชั้นม.1/7 เรื่องการนำความหมายของเลขยกกำลังไปใช้แก้โจทย์ปัญหา
ผลการปฏิบัติงาน
      - นักเรียนตั้งใจทำข้อสอบได้เป็นอย่างดี  มีบ้างบางครั้งพูดคุยกันเยอะมาก
ปัญหาและการแก้ไข
      - นักเรียนพูดคุยกัน เเก้ไขโดยวิธีการตักเตือน

วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน


วันพฤหัสบดี  ที่ 16 เดือนสิงหาคม  พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
     2.สอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 บทที่ 2 เรื่องระบบจำนวนเต็ม
ผลการปฏิบัติงาน
      - นักเรียนทุกคนให้ความร่วมมือเเละตั้งใจทำข้อสอบเป็นอย่างดี
ปัญหาและการแก้ไข
      - 

วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน


วันพุธ ที่ 15 เดือนสิงหาคม  พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
     2.เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 เรื่องการนำความหมายของเลขยกกำลังไปใช้เเก้โจทย์ปัญหา(ต่อ)
     3.สอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3  บทที่ 2 เรื่องระบบจำนวนเต็ม
ผลการปฏิบัติงาน
      - นักเรียนทุกคนให้ความร่วมมือเเละตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆได้ดีในระดับหนึ่ง
ปัญหาและการแก้ไข
      - นักเรียนไม่ส่งการบ้านหรือทำการบ้านไม่เสร็จ เเก้ไขโดยวิธีการทำโทษ  เเละพูดคุยกันในเวลาที่สอน เเก้ไขโดยวิธีการถามคำถามให้นักเรียนคนที่คุยตอบคำถาม

วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติิงาน


วันอังคาร ที่ 14 เดือนสิงหาคม  พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
     2.เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 เรื่อง การนำความหมายของเลขยกกำลังไปใช้เเก้โจทย์ปัญหา (ต่อ)
     3.เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 เรื่อง การนำความหมายของเลขยกกำลังไปใช้เเก้โจทย์ปัญหา
     4.เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 เรื่อง การนำความหมายของเลขยกกำลังไปใช้เเก้โจทย์ปัญหา
ผลการปฏิบัติงาน
      - นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียนเเละปฏิบัติกิจกรรมต่างๆได้เป็นอย่างดี  เเต่มีนักเรียนบางคนไม่ทำการบ้านเเละพูดคุยกันในเวลาที่สอน
ปัญหาและการแก้ไข
      - นักเรียนไม่ส่งการบ้านหรือทำการบ้านไม่เสร็จ เเก้ไขโดยวิธีการทำโทษ  เเละพูดคุยกันในเวลาที่สอน เเก้ไขโดยวิธีการถามคำถามให้นักเรียนคนที่คุยตอบคำถาม

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน

สรุปการปฏิบัติงานทุก 2 สัปดาห์
สัปดาห์ที่ 11-12  ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม พ.ศ. 2555
สิ่งที่ได้เรียนรู้
     นักเรียนทุกคนในเเต่ละห้องล้วนมีความคิด สติ เเละความอดทนอดกลั้นในตัวบุคคลล้วนเเตกต่างกัน  ในบางคาบจึงทำให้การเรียนการสอนล่าช้าไปบ้างตามเเต่ศักยภาพของนักเรียนในเเต่ละห้อง
ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางเเก้ไข
    จากสองอาทิตย์ที่ผ่านมา  ปัญหาเเละอุปสรรคที่เจอก็มีจำพวกพูดคุยกันในเวลาเรียน ไม่ส่งการบ้าน  เเก้ไขโดยวิธีการตักเตือน ทำโทษ  และรวมถึงการหักคะเเนน
สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
     -

บันทึกการปฏิบัติงาน


วันศุกร์ ที่ 10 เดือนสิงหาคม  พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
     2.ในคาบที่ 1 ของนักเรียนขั้นมัีธยมศึกษาปีที่ 1/6 ไม่ได้จัดการเรียนการสอนเนื่องจากมีกิจกรรมวันเเม่
     3.เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ 1/7 เรื่องการเขียนจำนวนที่กำหนดให้ในรูปเลขยกกำลัง
ผลการปฏิบัติงาน
      - ผลของการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับปานกลาง มีทั้งผู้เรียนที่สนใจ เเละไม่สนใจ
ปัญหาและการแก้ไข
      - นักเรียนไม่สนใจเรียนเเก้ไขโดยวิธีการทำโทษเเละรวมถึงตักเตือน

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน


วันพฤหัสบดี ที่ 9 เดือนสิงหาคม  พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
     2.ในคาบที่ 8 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 ให้นักเรียนสอบเเก้ตัวกลางภาค และตรวจการบ้านเป็นรายบุคคล
ผลการปฏิบัติงาน
      - นักเรียนบางคนตั้งใจทำข้อสอบเป็นอย่างดี เเละนักเรียนบางคนไม่ทำการบ้าน
ปัญหาและการแก้ไข
      - นักเรียนไม่ทำการบ้าน เเก้ไขโดยวิธีการทำโทษ

วันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานวันพุธ ที่ 8 เดือนสิงหาคม  พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
     2.ในคาบที่ 3 มีคาบสอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 เเต่มีกิจกรรมวันอาเซียน จึงไม่มีการเรียนการสอนในคาบที่ 3
     3.ในคาบที่ 4-9 เป็นต้นไป นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จะไม่มีการเรียนการสอนเนื่องจากนักเรียนทุกคนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ จึงทำให้ในคาบที่ 7 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 ไม่มีการเรียนการสอน
ผลการปฏิบัติงาน
      - ในกิจกรรมอาเซียน เเละกิจกรรมลูกเสือนักเรียนให้ความความร่วมมือในการทำกิจกรรมได้เป็นอย่างดี
ปัญหาและการแก้ไข
      - 

วันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน


วันอังคาร ที่ 7 เดือนสิงหาคม  พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
     2.เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 เรื่อง การใช้ความหมายของเลขยกกำลังแก้โจทย์ปัญหา
     3.เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 เรื่อง  การเขียนจำนวนที่ำกำหนดให้ในรูปเลขยกกำลัง
     4.เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 เรื่อง ความหมายของเลขยกกำลัง
ผลการปฏิบัติงาน
      - นักเรียนตั้งใจเรียนดีให้ความร่วมมือในกิจกรรมการเรียนการสอนดี มีบางคนคุยกันบ้างเล็กน้อย
ปัญหาและการแก้ไข
      - คือ นักเรียนไม่ส่งการบ้าน เเก้ไขโดยวิธีการทำโทษ

วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน


วันจันทร์ ที่ 6 เดือนสิงหาคม  พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
     2.เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 เรื่อง การเขียนจำนวนให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลัง
     3.สอนลูกเสือม.3 กองที่7 เรื่องการอ่านเเผนที่เเละเข็มทิศ
ผลการปฏิบัติงาน
      - นักเรียนตั้งใจเรียนเเละปฏิบัติกิจกรรมได้ในระดับพอใช้  มีทั้งพูดคุยกัน เล่นกัน เเละไม่จดบันทึก
ปัญหาและการแก้ไข
      - คือ พูดคุยกัน เล่นกัน  และไม่จดบันทึก เเก้ไขโดยวิธีการทำโทษ

วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงาน


วันพุธ  ที่ 1 เดือนสิงหาคม  พ.ศ.2555
กิจกรรม
     1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
     2.เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 เรื่องความหมายของเลขยกกำลัง
     3.เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 เรื่องความหมายของเลขยกกำลัง
ผลการปฏิบัติงาน
      - นักเรียนตั้งใจเรียนดี  มีพูดคุยกันบ้างเล็กน้อย
ปัญหาและการแก้ไข
      - คือ พูดคุยกันบ้างเล็กน้อย เเก้ไขโดยวิธีการตักเตือน และทำโทษ