วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

สัปดาห์ที่ 15-16 ระหว่างวันที่ 4-15 กุมภาพันธ์ 2556


สิ่งที่ได้เรียนรู้
  ในระยะเวลาสองสัปดาห์ ในการทำหรือซ้อมประเมินโรงเรียนในฝันต้องมีการเตรียมงานไว้เป็นเวลาหลายเดือน มิฉะนั้นจะหนัก เเละเยอะในช่วงเดือนที่ใกล้จะประเมิน
ปัญหา/อุปสรรคเเละเเนวทางเเก้ไข
ปัญหา
  ปัญหาที่เกิดขึ้นใน 2 สัปดาห์นี้ เวลาไม่เพียงพอในการทำกิจกรรมการเรียนการสอน

แนวทางเเก้ไข
  แก้ไขโดยวิธีการสอนเเบบรวบรัดให้นักเรียน จนบางครั้งอาจทำให้นกัเรียนบางคนไปไม่ทัน หรือเรียนรู้ช้ากว่าคนอื่นๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น