วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556


กิจกรรม
1. กิจกรรมหน้าเสาธง
2. ไม่มีการเรียนการสอนในวันนี้ เนื่องจากทำกิจกรรมซ้อมใหญ่โรงเรียนในฝันครั้งที่ 2

ผลการปฏิบัติงาน       

   ผู้เรียนเเละบุคคลากรให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมได้เป็นอย่างดีเเละน่าพอใจ

ปัญหาและการแก้ไข  

  ปัญหา      

    -

  วิธีแก้ไข      

   -

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น