วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556


กิจกรรม

1. กิจกรรมหน้าเสาธง
2. ไม่มีการเรียนการสอนซ้อมใหญ่เเละเตรียมงานสำหรับการประเมินโรงเรียนในฝัน

ผลการปฏิบัติงาน       

   -

ปัญหาและการแก้ไข  

  ปัญหา      

    -

  วิธีแก้ไข      

   -

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น