วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556


กิจกรรม
1. กิจกรรมหน้าเสาธง
2. เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 เรื่อง การลงคู่อันดับในระบบพิกัดฉาก(ต่อ)
3. เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 เรื่อง การลงคู่อันดับในระบบพิกัดฉาก(ต่อ)
4. เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 เรื่อง การลงคู่อันดับในระบบพิกัดฉาก (ต่อ)

ผลการปฏิบัติงาน       

   ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่่ดีกับผู้สอน สนใจในงานของตนว่างานที่ออกมาจะเป็นรูปอะไร

ปัญหาและการแก้ไข  

  ปัญหา      

    นักเรียนบางคนยังลงจุดของคู่อันดับผิด อยู่ทำให้ได้รูปที่ออกมาผิดเเปลกไปจากคนอื่น

  วิธีแก้ไข      

   เเก้ไขโดยวิธีการทบทวนให้นักเรียนดูเป็นรายบุคคล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น