วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556


กิจกรรม
1. กิจกรรมหน้าเสาธง
2. เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 เรื่อง การลงคู่อันดับในระบบพิกัดฉาก (ทดสอบ)
3. เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 เรื่อง การลงคู่อันดับในระบบพิกัดฉาก (ทดสอบ)
4. เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 เรื่อง กราฟของคู่อันดับบนระบบพิกัดฉาก(ทดสอบ

ผลการปฏิบัติงาน       

   ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้สอน ตั้งใจเรียนเเละตอบคำถามของผู้สอนด้วยความตั้งใจ

ปัญหาและการแก้ไข  

  ปัญหา      

    เวลาน้อยเกินไปทำให้นักเรียนที่เลขที่หลังๆวุ่นวาย

  วิธีแก้ไข      

   เเก้ไขโดยวิธีการให้นักเรียนทุกคนนั่งที่เเละเงียบก่อน หากคนไหนไม่เงียบก็จะไม่ถามคำถาม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น