วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

สัปดาห์ที่ 13-14 ระหว่างวันที่ 21 มกราคม -1 กุมภาพันธ์ 2556

สิ่งที่ได้เรียนรู้
  ในระยะเวลาสองสัปดาห์ ผู้เรียนมีความสนในในการเรียนอยู่ในระดับปานกลาง มีการร่นคาบจากคาบละ 50 นาที เหลือเพียง 40 นาที ทำให้ต้องเน้นหรืออธิบายให้นักเรียนเพียงเเต่เนื้อความ บางครั้งไม่สามารถใช้เวลาในการขยายความให้นักเรียนเข้าใจได้
ปัญหา/อุปสรรคเเละเเนวทางเเก้ไข
ปัญหา
  ปัญหาที่เกิดขึ้นใน 2 สัปดาห์นี้ เวลาไม่เพียงพอในการทำกิจกรรมการเรียนการสอน

แนวทางเเก้ไข
  แก้ไขโดยวิธีการสอนเเบบรวบรัดให้นักเรียน จนบางครั้งอาจทำให้นกัเรียนบางคนไปไม่ทัน หรือเรียนรู้ช้ากว่าคนอื่นๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น