วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556


กิจกรรม

1. กิจกรรมหน้าเสาธง
2. ไม่มีการเรียนการสอนในทุกวันพุธ  เเต่ได้ช่วยกันจัดบอร์ดเพื่อเตรียมการรับการประเมินโรงเรียนในฝัน

ผลการปฏิบัติงาน       

   -

ปัญหาและการแก้ไข  

  ปัญหา      

    -

  วิธีแก้ไข      

   -

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น