วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556


กิจกรรม
1. กิจกรรมหน้าเสาธง
2. ไม่มีการเรียนการสอนเเต่มีการซ้อมโรงเรียนในฝันก่อนการซ้อมประเมินโรงเรียนในฝันครั้งที่ 3

ผลการปฏิบัติงาน       

   ทุกคนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่างๆได้เป็นอย่างดี

ปัญหาและการแก้ไข  

  ปัญหา      

    -

  วิธีแก้ไข      

   -

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น